ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ข่าวสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
       เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท นางสุธิดา เชื้อสุวรรณ          ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมงาน สภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ หอประชุมมูลนิธิ    ชัยนาท  การกุศล (โรงเรียนจีน) อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ