ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท เพื่อเข้าพบและหารือข้อราชการในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท เพื่อเข้าพบและหารือข้อราชการในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท
           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา 11.00 นาฬิกา นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ                 นายสมศักดิ์ เขียวอ่อน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท เพื่อเข้าพบและหารือข้อราชการในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำ          จังหวัดชัยนาท ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท. 


เอกสารแนบ