ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

โครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ศาลจังหวัดชัยนาท”

โครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ศาลจังหวัดชัยนาท”
         เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  นางสุธิดา เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมบุคลากรศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 นาฬิกา” เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยนาทมีหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรศาลจังหวัดชัยนาท รวมถึงเป็นการรำลึกถึง                   พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ