ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ในโอกาสเข้าเยี่ยมและอำลาเพื่อย้ายไปรับราชการที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์  จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ในโอกาสเข้าเยี่ยมและอำลาเพื่อย้ายไปรับราชการที่เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
               เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์  จำเนียรพันธุ์           ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาท ในโอกาสเข้าเยี่ยมและอำลาเพื่อย้ายไปรับราชการที่เรือนจำ    จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง           จังหวัดชัยนาท 


เอกสารแนบ