ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
            เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายวุฒิเกียรติ กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมแสดงความยินดีกับนายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นใน     ศาลจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท 


เอกสารแนบ