ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด
         เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดเพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดและบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน์             ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท  ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ