ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ