ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมศาลยุติธรรมร่วมใจ “ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ร่วมกิจกรรมศาลยุติธรรมร่วมใจ “ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน”
        เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้พิพากษาจังหวัดชัยนาท และข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมศาลยุติธรรมร่วมใจ “ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” ณ บ้านพักผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ