ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท ๕ กันยายน ๒๕๖๐ สภากาแฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ สภากาแฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการ   ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟ   ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ