ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ห้องประชุมชั้น ๓             ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท


เอกสารแนบ