ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท นางสาวชมพูนุท      ปานทับ นิติกรชำนาญการ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดชัยนาท ณ วัดหนองเดิ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะเคียน       อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ