ศาลจังหวัดชัยนาท


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 29 | 15 กันยายน 2560 15:04

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท นางสุธิดา         เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท     พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะใกล้ใจ           ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยนาทมีหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท รวมถึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)