หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายไตรรัตน์ เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้  แด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช    เนื่องในพิธี  “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช  2561   ณ  อาคารวิมลคุณากร  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  อำเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท
อ่านข่าว