หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 9 | 23 กุมภาพันธ์ 2561 15:57

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

       เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมงาน       สภากาแฟครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 60
ขก.5/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ขก.6/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.1483/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.2185/60
นัดพิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2416/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2417/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2418/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2419/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2420/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2421/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2511/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2512/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2513/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2514/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2515/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2517/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2534/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2535/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2732/60
นัดพิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2744/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2771/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.2813/60
นัดไกล่เกลี่ย-ให้การ-สืบ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2823/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2824/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2825/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.2888/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2889/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2890/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2891/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2893/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2914/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2915/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2940/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2941/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2942/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2943/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2944/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3007/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.263/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.339/60
นัดตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.491/60
ชี้สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.544/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.546/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.548/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.569/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.580/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.588/60
นัดพิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.653/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.78/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.101/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1169/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1377/60
นัดสืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.1408/60
นัดพร้อมสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.1539/59
ฟังผลการชำระหนี้
เวลา 13.30 น.
อ.173/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ.307/60
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.612/60
นัดพร้อมฯ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.83/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.87/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.90/61
นัดพร้อมสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.