หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 21 | 7 ธันวาคม 2560 17:36
อ่านข่าว : 53 | 20 พฤศจิกายน 2560 14:15
อ่านข่าว : 67 | 16 พฤศจิกายน 2560 11:24

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐ นายศุภฤกษ์  ศุกรเสพย์  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการ     ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ ธรรมะใกล้ใจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. เพื่อให้บุคลากรของ ศาลจังหวัดชัยนาท มีหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความ    สมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท รวมถึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)