หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

26

การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 64
ข.7/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ขก.4/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.108/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.154/61
นัดพิจารณาฯ
เวลา 13.30 น.
ผบ.161/61
นัดพิจารณาฯหรือทำยอม
เวลา 9.00 น.
ผบ.247/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.2580/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การ สืบฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.287/61
นัดพิจารณาฯ หรือทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.3102/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบ
เวลา 9.3
ผบ.3188/60
นัดพิจารณาฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.580/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.604/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.677/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.678/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.744/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.745/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.746/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.747/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.755/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.757/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.763/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.764/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.765/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.794/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.795/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.796/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.797/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.798/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.799/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.800/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.860/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.879/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.880/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.881/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.906/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.907/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.908/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.909/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.910/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.911/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.912/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.913/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.914/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.964/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.968/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.154/61
ชี้สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.167/61
ชี้สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.244/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.260/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบยยาน
เวลา 9.00 น.
พ.261/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.287/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
พ.334/60
นัดฟังผลเจรจา
เวลา 9.00 น.
พ.356/53
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.4/61
นัดชี้กำหนดแนวทางฯ
เวลา 13.30 น.
พ.54/61
นัดชี้สองสถานสืบพยาน
เวลา 13.00 น.
อ.1235/57
นัดพร้อม
เวลา 13.30 น.
อ.1373/54
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.268/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.347/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.705/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.711/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.720/61
นัดพร้อมตรวจพยานหลักฐาน
เวลา 9.00 น.
อ.791/60
นัดฟังผลการชำระหนี้ฟังฯ
เวลา 9.00 น.
อ.897/59
นัดพร้อมฯนัดฟังฯ
เวลา 13.30 น.