หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

               เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท นางสุธิดา เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมงาน สภากาแฟ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุญทัน ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท.
อ่านข่าว