ศาลจังหวัดชัยนาท


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

2

       เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 12.15 – 13.15 นาฬิกา นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะ    ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชัยนาท นางสุธิดา  เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปฏิบัติธัมม์ดูจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” องค์แสดงธรรมม์ พระอาจารย์ ธัม์มทีโป และ พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ